Zamartwianie się…

Zamartwianie się…

Zamartwianie się to jedna z form regulacji emocjonalnej. Daje ono poczucie pseudo kontroli nad wydarzeniami. Warto rozpoznać czynniki, które podtrzymują tę dezadaptacyjną strategię, a nastęnie nauczyć się nimi zarządzać.  Algorytm doskonały w takiej sytuacji...